Welkom op de vernieuwde webstek van

Vriendenkring Brugge Middenkust.

 

 

VZW Gazel, Vriendenkring Brugge-Middenkust

1943 - 2017

 

We hopen jullie opnieuw talrijk te mogen ontmoeten op

de vriendenkring activiteiten in 2017.

 

 

 

Geniet van het bezoek aan de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je vandaag nog lid van de vriendenkring

of hernieuw je lidmaatschap door

storting van 25,00€ op rek nr BE50 2800 5619 0218

met vermelding van je "personeelsnummer"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

Wanneer u opmerkingen heeft, of wanneer u wenst dat foto's waarop u staat afgebeeld uit de fotogalerij worden verwijderd,

kan u een mail sturen aan

info@brugge-middenkust.be

Voor het verwijderen van foto's - vermelding van het album en de filename van de betrokken foto('s) noodzakelijk.

Er zal zo spoedig mogelijk gevolg worden gegeven aan uw vraag.

 

 

Laatste update 13 05 2017