Welkom op de vernieuwde webstek van

Vriendenkring Brugge Middenkust.

 

Voorzitter : Johan Lesaffre

voorzitter@brugge-middenkust.be

09 / 263 39 58 * 0477 / 686 426

 

Ondervoorzitter :

Bart Coopman

0473 / 770 090

 

Secretaris/Penningmeester : Liesbeth Mathys

info@brugge-middenkust.be

 

voor betaling deelname activiteiten

nieuw rekeningnummer

BE48 1030 3273 3427

vriendenkring Brugge Middenkust

 

Verantwoordelijke lidgeld & verzekering

Dirk De Zutter

Wil je lid worden van de vriendenkring stuur een mail aan

lidworden@brugge-middenkust.be

met vermelding van je naam, voornaam en personeelsnummer.

Betaal 25,00€

op rekening nummer

BE50 2800 5619 0218

Verzekering Ethias BA en/of Assistance voor leden van de vriendenkring, info aanvragen via

verzekering@brugge-middenkust.be