Vernieuwde Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 2018 02 26