Welkom op de vernieuwde webstek van

Vriendenkring Brugge Middenkust.

 

 

Vernieuwde Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 2018 02 26