Welkom op de vernieuwde webstek van

Vriendenkring Brugge Middenkust.

 

 

Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 2014 05 08

 

 

 

Bijlage : aanvraag budget 2015