Voorzitter  : Johan Lesaffre

voorzitter@brugge-middenkust.be

09 / 263 39 58   *   0477 / 686 426


Ondervoorzitter :

Bart Coopman

0473  /  770 090


Secretaris/Penningmeester :  Liesbeth Mathys

info@brugge-middenkust.be


voor betaling deelname activiteiten

nieuw rekeningnummer

BE48 1030 3273 3427

vriendenkring Brugge Middenkust 


Verantwoordelijke lidgeld & verzekering

Dirk De Zutter

Wil je lid worden van de vriendenkring: stuur een mail aan

fluvius-VZWGazel@fluvius.be


Verzekering Ethias BA en/of Assistance voor leden van de vriendenkring, info aanvragen via

verzekering@brugge-middenkust.be